Tidigare projekt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Curator (urval)

 • 2018 curator för videostationer under Höstglöd i Enköpings kommun.
 • 2017 curator för den retrospektiva utställningen Det eviga nuet med Jan Svenungsson.
 • 2016 konstkonsult för Erik Krikortz fortsättning av gestaltningen Souvenir, Uppsala.
 • 2016 curator för grupputställningen Luftslottet på Norrköpings Konstmuseum.
 • 2015 handlingsplan för arbetet med samtidskonst, på uppdrag av Tierps kommun.
 • 2015 initiativtagare och curator för Konstskogen i Uppsala Stadsskog: utställningen Konsekvensanalys med Bella Rune. Läs recension här.
 • 2014 utredning om ateljéstöd och kommunala ateljéer, på uppdrag av Uppsala kommun
 • 2014 förberedande arbete kring Den tionde skorstenen av Jan Svenungsson på uppdrag av Uppsala kommun
 • 2014 konstnär i utställningen #östrandvivstavarvbadhuset i Timrå tillsammans med Stina Högqvist, Stig Sjölund och Nina Svensson.
  Läs mer i Sundsvalls Tidning och i Dagbladet.
 • 2014 föreläsning om publikarbete, marknadsföring och pedagogik i kursen Samtidskonst, publik och arrangörskap för Sveriges konstföreningar, på uppdrag av Riksutställningar
 • 2013 samordning av seminarium angående offentlig gestaltning, på uppdrag av Kulturkontoret Uppsala kommun.
 • 2013 curator för videokonstfestivalen Videogud, Landstinget Uppsala län
 • 2010–13 curator i egna konsthallen Konsthuset (tillsammans med Erik Hedman)
 • 2012 ledamot i jury för videokonstfestivalen Videogud
 • 2011–15 sakkunnig inom konst/konsthantverk/foto, stipendiekommittén, Landstinget i Uppsala län
 • 2008–09 sakkunnig inom konst/konsthantverk/foto, Uppsala kommuns stipendiekommitté
 • 2008 curator Bildnings- och kulturcentrum, Stenhagen, konstnärlig gestaltning. Konstnär Erik Hedman
 • 2008 curator för paviljong i utställningen Alfred Nobel: Networks of Innovation, Nobelmuseet, Dubai. Konstnär Erik Hedman.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Skribent/redaktör (urval)

 • 2007–2019 skribent och redaktionsråd i Uppsalas kulturmagasin Biz&Art
 • 2018 författare till boken Mod, minnen och äventyr – en vandring för stora och små bland Uppsalas offentliga konst, Uppsala kommun
 • 2017 medförfattare och redaktör till Mellan språk, en bok om Jan Svenungssons konst
 • 2016 skribent och redaktör för utställningskatalogen Luftslottet, Norrköpings Konstmuseum
 • 2013 skriftligt underlag om konsten i Psykiatrins Hus , på uppdrag av Kultur i Länet, Landstinget Uppsala län
 • 2013 utbildningsmaterial till Samtidskonst, publik och arrangörskap för Sveriges konstföreningar, på uppdrag av Riksutställningar
 • 2013 skribent för utställningskatalogen Vital Jubilar – Uplands konstförening 80 år, Uppsala konstmuseum
 • 2013 huvudskribent och redaktör för utställningskatalogen Acting in the city, Norrköpings konstmuseum
 • 2001–06 redaktör och skribent för Riksutställningars tidning Riksutställningar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Konstpedagog (urval)

 • 2018 PRO:s folkhögskola, föreläsningar och visningar av samtidskonst
 • 2018 Det modiga trädet workshop för barn kring mod och tron på sig själv
 • 2017 Sportlovsverkstad på Bror Hjorths Hus i utställningen Är här nu, Jan Svenungsson
 • 2016 Drömlådan, integrationsprojekt kring stad och boende tillsammans med Erik Hedman
 • 2016 Patti Smith, skapande med hjälp av  text, Kulturhuset Stockholm
 • 2016 Byggplats 2016 konstprojekt för asylsökande, tillsammans med Erik Hedman
 • 2015 Skräpkollo skulpturbygge med återvinningsmaterial, tillsammans med Erik Hedman
 • 2015 Konsthäng med Johanna, kursledare på Uppsala konstmuseum
 • 2014 ateljéer för tonåringar i projektet Slutförvar, Östhammars kommun
 • 2014– visningar av konsten i Psykiatrins Hus och på Akademiska sjukhuset
 • 2013 Barocka skulpturer i samarbete med JAG och Kulturhuset Stockholm
 • 2010–13 pedagog i egna konsthallen Konsthuset
 • 2010–13 pedagog Skapande skola, tillsammans med Erik Hedman

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Formgivare (urval)

 • 2013 program för vinnande förslag kring ombyggnad av kvarteret Gymnastiken,
  tills. med Marge arkitekter och Karavan Landskap (samarbete med Erik Hedman)
 • 2011 vinnande förslag för ombyggnad av Forumtorget Uppsala, tills. med
  White arkitekter (samarbete med Erik Hedman)
 • 2010 ljusgestaltning, Allt ljus på Uppsala, samarbete med Erik Hedman,
  Johanna Byström Sims, Jim Sims, Transpond och Karavan
 • 2010 Akademiska barnsjukhuset, konstnärlig gestaltning, samarbete med Erik Hedman.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..