Föredrag/visningar

Kontakta mig, så pratar vi om vad vad ni vill göra och vad det kostar!

Föredrag/utbildning/workshop
Jag håller föredrag och presentationer för föreningar, på museer, på kickoffer,
utbildningar mm. Föredragen kan vara presentationer av projekt som jag arbetat
med, de kan handla om att göra samtidskonsten tillgänglig och de kan vara av
pedagogisk karaktär där jag väver in övningar. Det är kul!

Föreläsning

Här är några exempel:

 • Från blommor i stjärten till en kubikmeter bindor
  om hur enkla svåra konstupplevelser kan vara
 • Ska vi inte köpa en ny kaffemaskin i stället?
  om betydelsen av konst på arbetsplatser och i offentliga miljöer
 • Klipp till!
  om att se omgivningen med skarpare blick
 • Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul!
  om publikarbete och marknadsföring för konstföreningar
 • Det omvända museet
  om tillgänglighet och publik delaktighet
 • En konsthall landade på torget
  om samtidskonst i mindre orter
 • Träd, gräs och konst
  om samtidskonst i en välbesökt skog
 • Hur svårt kan det va?
  om att driva en konsthall i egen regi

Skärmavbild 2016-09-22 kl. 15.48.49
#östrandvivstavarvbadhuset en konsthall som
landade på torget i Timrå 2014

Pattiwork
”Min plats” workshop kring Patti Smith,
Kulturhuset Stockholm, 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Visningar
Jag håller visningar för alla åldrar och alla typer av grupper – arbetsplatser,
föreningar, kompisar, släktträffar… Jag kan visa Uppsalas offentliga konst
enligt gruppens önskemål: 
ett urval av de nyare  offentliga verken i stan,
en rundvandring kring era kvarter, en visning av konsten på er arbetsplats
eller kanske en fördjupning i ett eller ett par offentliga verk.
Ni kanske vill se konsten i Psykiatrins Hus eller en utställning på
Uppsala konstmuseum. Jag visar!

Skärmavbild 2016-09-22 kl. 15.51.05
Visning av Johanna Byström Sims utställning
Songs for Dwellers på Konsthuset, 2011.

Skärmavbild 2016-09-22 kl. 15.50.10
Visning med klippövningar i Johanna Gustafsson
Fürsts utställning 
Seedbed 3  Konsthuset, 2010

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..